مقاله تاثیر دو نوشیدنی انرژی زا بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو نوشیدنی انرژی زا بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوشیدنی انرژی زا
مقاله فاکتورهای قلبی عروقی
مقاله دانشجویان دختر ورزشکار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کردی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف نوشیدنی های انرژی زا بین ورزشکاران رواج زیادی پیدا کرده است. هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر دو نوشیدنی انرژی زای فانتوم و دراگون بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دانشجویان دختر ورزشکار بود. به این منظور، ۱۲ نفر از دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه تهران (با میانگین سن  0.63±۲۲٫۲سال، قد  5.8±۱۶۲٫۱سانتیمتر و وزن  6.79±۵۶٫۹۱کیلوگرم) به صورت داوطلب و در دسترس انتخاب شدند و سه جلسه آزمون بروس را به فاصله ۴ روز از هم انجام دادند. در هر جلسه با طرح دوسوکور، به طور تصادفی و در شرایطی یکسان ۶ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، دارونما، دراگون یا فانتوم، ۴۰ دقیقه قبل از آزمون مصرف شد. نتایج نشان داد مصرف نوشیدنی فانتوم و دراگون موجب تفاوت معنی داری بین VO2max و زمان درماندگی و نیز مقدار درک فشار در پس آزمون شد (P<0.05). بین ضربان قلب پیش آزمون هنگام مصرف دو نوشیدنی تفاوت معنی داری وجود نداشت (P>0.05) و دراگون موجب افزایش معنی دار حداکثر ضربان قلب نسبت به دارونما و فانتوم شد (P<0.05). در نتیجه، به نظر می رسد مصرف دو نوشیدنی انرژی زای فانتوم و دراگون اثر ارگوژنیکی بر برخی فاکتورهای قلبی عروقی دارد.