مقاله تاثیر دو روش آموزشی کارگاهی و کلاسی مهارت های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر دو روش آموزشی کارگاهی و کلاسی مهارت های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش های آموزشی
مقاله مهارت های مطالعه و یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احراری خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: با توجه به اهمیت شناخت تاثیر مداخلات آموزشی در جهت حل مشکلات یادگیری و عملکرد بهتر دانشجویان، این مقاله با هدف بررسی تاثیر دو روش آموزشی کارگاهی و نظام واحدی مهارت های مطالعه و یادگیری بر راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع شبه تجربی و به صورت دو گروه مداخله و یک گروه کنترل بود. نمونه پژوهش را کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی ورودی ۱۳۹۰ دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اراک تشکیل می داد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مشخصات فردی و دموگرافیک و پرسشنامه ال ای اس اس ای استفاده شد. این پرسشنامه دارای ده مقیاس شامل نگرش، انگیزش، کنترل وقت، اضطراب، تمرکز، پردازش اطلاعات، انتخاب ایده اصلی، راهنمای مطالعه، خود آزمایی و راهبردهای آزمون می باشد. دانشجویان گروه های مداخله پس از تکمیل پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری طبق برنامه در دوره آموزشی مهارت های مطالعه و یاد گیری شرکت کردند. سپس دانشجویان مجددا پرسشنامه ال ای اس اس ای را تکمیل نمودند و داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتیجه گیری: میانگین نمرات نگرش، پردازش اطلاعات، اضطراب و مدیریت زمان بعد از آموزش کلاسی افزایش داشت و این تغییر به لحاظ آماری کنترل معنی دار بود. میانگین نمرات پردازش اطلاعات اضطراب و خود آزمایی بعد از آموزش کارگاهی افزایش داشت و این تغییر به لحاظ آماری معنی دار بود.
اگر آموزش کلاسی با ضوابط کلاس های درسی برگزار گردد، احتمالا نتایج بهتری از آموزش بدست خواهد آمد. همچنین در روش کلاسی چون حداقل در نیمی از ترم دانشجویان با مدرس مربوطه می توانند در ارتباط باشند و مشکلات و سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ دریافت کنند این روش می تواند ارزشمندتر باشد. به نظر می رسد انجام تحقیقی در خصوص تاثیر آموزش فردی و مشاوره تحصیلی دانشجویان بر اساس نیاز و ویژگی های آنان در تکمیل مطالعات موجود مفید است.