مقاله تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۳۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فساد اقتصادی
مقاله دولت الکترونیکی
مقاله کشورهای اسلامی
مقاله رویکرد پانل
مقاله GLS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متفکرآزاد محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جامه شورانی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری داد زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین ۳۴ کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۳ است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیش تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را می طلبد.