مقاله تاثیر دوره های تر- خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۴۰ تا ۹۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوره های تر- خشک بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تر- خشک
مقاله سیمان
مقاله آهک
مقاله مقاومت فشاری محدود نشده
مقاله دوام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرموسوی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش جواد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنژاد بایرامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اکثر پروژه های عمرانی از جمله احداث شبکه های آبیاری و زهکشی تثبیت خاک نقش مهمی را دارد. دستیابی به حداکثر دوام یا پایایی در برابر دوره های تر- خشک یکی از اهداف تثبیت خاک می باشد. لذا لیانت های هیدرولیکی مختلفی با مقادیر متفاوت وابسته به نوع و اهمیت پروژه مورد آزمایش قرار می گیرد تا نتیجه مطلوب از نقطه نظر اقتصادی و فنی حاصل شود. در این تحقیق تاثیر دوره های تر- خشک بر روی خواص مهندسی خاک رس (با خمیرایی کم) تثبیت شده مطالعه و لیانت های آهک، سیمان، آهک- سیمان با مقادیر (۶-۲) درصد وزنی خاک، استفاده گردید. نتایج نشان داد که با تغییر نوع و درصد لیانت، دوام نمونه های مختلف در برابر دوره های تر- خشک مختلف می باشد بطوریکه نمونه های بدون لیانت دوام نداشته و نمونه های با ترکیب آهک ۴%- سیمان ۴%، ۱۲ سیکل تر- خشک را تحمل نمودند. همچنین نتایج نشان داد که پس از سیکل های تر-خشک، حجم و جرم نمونه ها تغییر و مقاومت فشاری آنها کاهش می یابد بطوریکه مقاومت فشاری نمونه ها از ۴۰ درصد تا ۶۰ درصد کاهش یافت. این مطالعه نشان می دهد که دوره های تر- خشک باعث تغییرات مشخص در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک می شود.