مقاله تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر آندروژن های تخمدانی و ترکیب بدن زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر آندروژن های تخمدانی و ترکیب بدن زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله ورزش
مقاله تستوسترون
مقاله پرولاکتین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گائینی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ستاری فرد صادق
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فریما
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی مینو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغییر سبک زندگی راهکاری موثر برای درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر آندروژن های تخمدانی و ترکیب بدن زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی ۲۰ بیمار چاق (نمایه توده بدنی بیشتر از ۲۵ کیلوگرم بر متر مربع) و ۲۰ بیمار لاغر (نمایه توده بدنی کمتر از ۲۰ کیلوگرم بر متر مربع) مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انتخاب شدند. افراد گروه چاق و لاغر به طور تصادفی به گروه های مساوی کنترل و مداخله تقسیم شدند. افراد گروه مداخله به مدت 12 هفته، ۳ جلسه در هفته با شدت ۸۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب به مدت ۳۰-۲۵ دقیقه فعالیت ورزشی هوازی انجام دادند، ولی در گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. قبل و بعد از پایان مطالعه شاخص توده بدن، نسبت کمر به لگن، هورمون های پرولاکتین، تستوسترون، LH و FSH اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون آماری تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: شاخص توده بدن گروه چاق پس از مداخله کاهش معنی داری داشت (p<0.0001). کاهش مقادیر پرولاکتین پس از مداخله در گروه لاغر و چاق معنی دار نبود (p>0.05). نسبت LH/FSH زنان لاغر پس از مداخله به طور معنی داری کاهش یافت (۰٫۰۴=p). مقادیر تستوسترون زنان لاغر و چاق پس از مداخله کاهش معنی داری داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: یک دوره فعالیت ورزشی با کاهش وزن بدن و کاهش نمایه توده بدنی می تواند موجب کاهش تستوسترون، کاهش نسبت LH/FSH و بهبود وضعیت متابولیکی شده و مانع افزایش پرولاکتین شود و از اثرات سوء هپیرآندروژنیسم جلوگیری کند.