مقاله تاثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله P. caudatum
مقاله دمای بهینه
مقاله محیط کشت مخمر
مقاله عوامل معدنی و آلی
مقاله منحنی رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی سیدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تک یاختگان مژه دار مانند Paramecium caudatum را می توان در محیط کشت مخمر پرورش داد. در این پژوهش تاثیر دما و غنی سازی محیط کشت مخمر بر رشد و تکثیر جمعیت P. caudatum بررسی شد. رشد جمعیت P. caudatum در محیط کشت مخمر تحت دماهای مختلف (۴۰-۲۰ درجه سانتی گراد) و تحت غنی سازی با یونهای Ca2+ و Mg2+ و اسید آمینه ال-آرژینین مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج، جمعیت این جانوران ۴۸ ساعت پس از پاساژ در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به سایر دماها افزایش قابل ملاحظه ای داشت (p<0.001). همچنین غنی کردن محیط کشت با یونهای Ca2+ و Mg2+ و به ویژه افزودن اسید آمینه ال-آرژینین در دمای بهینه موجب افزایش بیشتر جمعیت P. caudatum در این محیط نسبت به محیط کشت معمولی مخمر شد (p<0.001). بررسی منحنی رشد این جانوران تک سلولی در محیط کشت معمولی مخمر تحت دمای بهینه نشان داد که رشد و تکثیر این جانوران تک سلولی دارای چهار مرحله است. مقایسه منحنیهای رشد محیط معمولی نسبت به محیط غنی شده، نشان دهنده رشد بیشتر سلولها در محیط غنی شده نسبت به محیط معمولی است. بر اساس یافته های حاضر محیط کشت غنی شده مخمر را تحت دمای ۳۰ درجه سانتی گراد می توان به عنوان یک محیط کشت مصنوعی مناسب برای تکثیر و ازدیاد P. caudatum معرفی کرد.