مقاله تاثیر دما و تغذیه جلبکی بر روی تراکم روتیفر (Brachionus rotundiformis Tschugunoff) در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر دما و تغذیه جلبکی بر روی تراکم روتیفر (Brachionus rotundiformis Tschugunoff) در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روتیفر Brachionus rotundiformis
مقاله تراکم
مقاله Chlorella
مقاله دما
مقاله Nannochloropsis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی فینی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف دستیابی به بهترین تراکم روتیفر تحت تاثیر دو فاکتور دما و تغذیه جلبکی در دی ماه ۱۳۸۸ انجام شد. در این بررسی روتیفر گونه Brachionus rotundiformis در شرایط آزمایشگاهی در سه سطح دمای (۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد) و تغذیه جلبک با سه نوع جیره جلبکی شامل (تغذیه منحصرا با Chlorella، تغذیه منحصرا باNannochloropsis oculata  و تغذیه با ترکیب دو جلبک Nannochloropsis و Chlorella) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش دما تراکم روتیفرها افزایش می یابد، بطوری که در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با کمترین میانگین تراکم و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد با بیشترین میانگین تراکم روتیفر مواجه شده که اختلاف معنی داری را نشان داد (P<0.05). در درجه حرارت ۳۵ درجه سانتی گراد و تغذیه با Nannochloropsis oculata بیشترین تراکم روتیفرها مشاهده شد (۳۰۸٫۷۵ روتیفر در میلی لیتر).