مقاله تاثیر دما و تغذیه جلبکی بر اندازه روتیفرهای تولید شده در شرایط آزمایشگاهی ( Brachionus plicatilis Muller, 1786) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر دما و تغذیه جلبکی بر اندازه روتیفرهای تولید شده در شرایط آزمایشگاهی ( Brachionus plicatilis Muller, 1786)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله اندازه
مقاله Brachionus plicatilis ،Cholorella ،Nannochloropsis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی فینی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: یحیوی مازیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روتیفر Brachionus plicatilis گونه ای است که به آسانی و به طور وسیعی در دنیا به عنوان غذای اولیه لاروهای ماهیان مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دما و تغذیه جلبکی بر اندازه روتیفرها در بخش آبزی پروری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان واقع در شهر بندرعباس در دی ماه ۱۳۸۸ انجام شد. در این آزمایش، روتیفر در شرایط آزمایشگاهی در سه سطح دمای (۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتی گراد) و تغذیه جلبک با سه نوع جیره جلبکی شامل (تغذیه منحصرا با Cholorella، تغذیه منحصرا با Nannochloropsis و تغذیه با ترکیب دو جلبک Nannochloropsis و Cholorella) مورد آزمایش قرار گرفت. روتیفرها با تراکم ۶ عدد در هر میلی لیتر به تیمارهای مورد آزمایش معرفی شدند. همچنین در طول آزمایش pH بین ۷٫۷ تا ۹٫۹، شوری در حدود ۲۵ قسمت در هزار، هوادهی با شدت ملایم و تیمارها در مقابل لامپ فلورسنت با شدت روشنایی ۱۵۰۰ لوکس نگه داشته شد. طول مدت آزمایش، ۷ روز بود. نتایج این بررسی نشان داد که با افزایش دما، اندازه روتیفرها از لحاظ طول و پهنا کاهش می یابد، به طوری که در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با بیشترین میانگین اندازه و در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد با کمترین میانگین اندازه روتیفر از لحاظ طول و پهنا مواجه شده که اختلاف معنی داری را نشان داد (p<0.05). همچنین اثرات متقابل دما و تغذیه جلبکی دارای اختلاف معنی داری بود (p<0.05). در کل، بهترین نتایج در تغذیه رتیفر با ترکیب Nannochloropsis و Cholorella در درجه حرارت ۳۵ درجه سانتی گراد از لحاظ طول و پهنای آنها (طول ۱۱۸٫۲۶ و پهنا ۹۴٫۷۵ میکرومتر) مشاهده شد.