مقاله تاثیر دما بر ساختار فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF-1) و مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی با روش های دینامیک مولکولی و محاسبات کامپیوتری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر دما بر ساختار فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF-1) و مطالعه ای مبتنی بر شبیه سازی با روش های دینامیک مولکولی و محاسبات کامپیوتری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IGR-1,AMBER, MM+,OPLS, MC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ زاده ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فاکتور رشد شبه انسولینی به طور طبیعی در سیستم عصبی مرکزی (CNS) موجود است و نقش مهمی در تکثیر و تمایز سلولی در طی رشد و بلوغ مغز دارد. این فاکتورها به همراه پروتئین های پیوند به آن ها و گیرنده هایشان در نواحی آسیب دیده مغز بیان می شوند که نقش سیستم IGF ها را در آسیب مغزی نشان می دهد. شبیه سازی مولکولی یک روش محاسباتی مستقیم برای مطالعه ی تغییرات ساختمانی طیف وسیعی از مسایل فیزیکی و بیولوژیکی می باشد. از نظر محاسباتی، میدان های نیروی تجربی اشکال زیادی در شبیه سازی تا خوردن فاکتور رشد شبه انسولینی دارند.
مواد و روش ها: در این مطالعه درجه حرارت انتقال برای IGF-1 مدل شد. سیستم به تعادل رسید و در مدت ۱۰۰ پیکوثانیه برای تحلیل با روش مولکولار دینامیک مطالعه شد.
یافته ها: بررسی تغییرات انرژی پتانسیل در سه میدان نیرو مشخص نمود، میدان نیروی AMBER  از میدان نیروی MM+ و OPLS بهتر می باشد و نیز شبیه سازی MD حداقل در این مدل از روش های MC و LD اثرپذیری بیشتری دارد.
نتیجه گیری: درجه حرارت های پایین باعث پایداری ساختار می شود، در صورتی که درجه حرارت های بالا حالت عکس دارد