مقاله تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر دمای سنتز بر ویژگی های نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن در روش همرسوبی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو ذرات
مقاله مغناطیسی
مقاله همرسوبی
مقاله مگنتیت
مقاله اکسید آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده هنجنی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: منشی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوذرات اکسید آهن نوع مگنتیت (Fe3O4) با استفاده از روش همرسوبی تهیه و تاثیر دمای سنتز، بر اندازه ذرات و خواص مغناطیسی آن ها بررسی شد. جهت بررسی اثر دما، سنتز در محدوده دمایی C° ۲۵ تا C° ۸۰ در اتمسفر هوای معمولی انجام گردید. از میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)، و پراش اشعه ایکس (XRD) برای بررسی ریزساختاری و فازی استفاده شد. خواص مغناطیسی از روش VSM بررسی و اندازه بلورک ها با استفاده از روش اصلاح شده شرر، محاسبه گردید. نتایج حاصل نشان داد که اندازه بلورک ها و اندازه ذرات پودر سنتز شده با افزایش دمای سنتز افزایش می یابد. ویژگی های مغناطیسی مشخص کرد که مقادیر اشباع مغناطیسی با دما از محدوده emu/g 31 تا emu/g 66 افزایش یافته و در عین حال خاصیت ابرپارامغناطیسی دچار افت می شود.