مقاله تاثیر درمان هورمونی و استفاده از الگوی سه زایش در دو سال بر بازده تولیدمثلی میش های زندی در سنین مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان هورمونی و استفاده از الگوی سه زایش در دو سال بر بازده تولیدمثلی میش های زندی در سنین مختلف
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوسفندزندی
مقاله درمان هورمونی
مقاله سه زایش در دو سال
مقاله تولید بره
مقاله سن میش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته کی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه پرست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتر نیستانکی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر درمان هورمونی و استفاده از الگوی سه زایش در دو سال بر راندمان تولید بره از سنین مختلف میش های زندی تعداد ۱۴۹ راس میش به هفت گروه سنی مختلف (۱ تا ۷ سال) تقسیم شدند. میش های موجود در تمام گروه های سنی برای سه دوره تولیدمثلی متوالی به فاصله ۸ ماه تحت درمان هورمونی قرار گرفتند. تیمار هورمونی میش ها شامل همزمان سازی فحلی با استفاده از اسفنج پروژسترون به مدت ۱۲ تا ۱۴ روز قبل از تاریخ جفت گیری و سپس خروج اسفنج ها و تزریق ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG به هر میش بود. میش های موجود در تمام گروه ها به روش قوچ اندازی طبیعی بارور شدند. در حالیکه درصد میش های قصر و درصد تلفات قبل از شیرگیری بره های متولد شده از میش های یک تا هفت ساله به لحاظ آماری یکسان بود، اما بین میش های یک تا هفت ساله به لحاظ تعداد زایش طی ۲ سال، تعداد بره متولد شده، نسبت چند قلوزایی، تعداد بره از شیرگرفته، مجموع وزن بره متولد شده و مجموع وزن بره از شیر گرفته شده تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.01). نتایج نشان داد میش های پنج ساله و شش ساله بهترین پاسخ به درمان هورمونی را در الگوی سه زایش در دو سال داشته و بالاترین میزان بره را در بین تمام سنین مورد بررسی تولید کردند، در حالی که میش های هفت ساله و یک ساله دارای پائین ترین عملکرد بودند.