مقاله تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میزان نشانه های آسیب شناسی روانی و رفتارهای پر خطر زندانیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میزان نشانه های آسیب شناسی روانی و رفتارهای پر خطر زندانیان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب شناسی روانی
مقاله سلامت
مقاله رفتار
مقاله زندان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیامینی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امیرآبادی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نیک یار علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه:زندانیان به عنوان یک گروه آسیب دیده و مستعد آسیب های بیش تر، به مداخله های روانی- اجتماعی به منظور بازیابی سلامت اجتماعی و رفتاری نیاز دارند. پژوهش های انجام شده در این زمینه موثر بودن این گونه مداخله ها را نشان داده اند.
هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر درمان شناختی- رفتاری بر میزان نشانه های آسیب شناسی روانی و رفتارهای پر خطر در زندانیان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای در سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۰۰ نفر از زندانیان زندان مرکزی قزوین (بدون اختلال های شدید روان پزشکی و اختلال سوء مصرف و وابستگی به مواد) انجام شد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. پرسش نامه های نشانه های بیماری تجدید نظر شده، SCL-90 با ضریب روایی ۰٫۹۳ و پایایی ۰٫۸۵ و پرسش نامه سلامت عمومی GHQ با ضرایب پایایی و روایی ۰٫۸۵ و ۰٫۹۲ شدند. گروه مداخله به مدت ۶ ماه تحت درمان شناختی- رفتاری بود و مجددا پرسش نامه های مذکور برای هر دو گروه تکمیل شد.
یافته ها: بین دو گروه مداخله و شاهد در تمامی ابعاد آسیب شناسی روانی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت و در بعد افسردگی تفاوت معنی دار در سطح ۰٫۰۲ بود. در متغیر رفتار پر خطر بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بسیاری از افرادی که تحت درمان شناختی- رفتاری بودند، پس از پایان روان درمانی به نشانه های خود توجه بیش تری کرده و آن ها را بیش تر از قبل برآورد کردند و نشانه های آسیب شناسی در آن ها بیش تر شد. به طور کلی اجرای روان درمانی توانست میزان سلامت عمومی زندانیان را بالاتر ببرد.