مقاله تاثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه کامپوزیت رزین به زیرکونیا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیرکونیوم اکساید
مقاله سمان های رزینی
مقاله لیزر CO2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاطفت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: خاموردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کسرایی شاهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ایجاد اتصال میکرومکانیکی مناسب بین سمان رزینی و سرامیک زیرکونیا با استفاده از روش های معمول آماده سازی سطح، امکان پذیر نمی باشد. کاربرد لیزر برای آماده سازی سطح سرامیک زیرکونیا پیشنهاد شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی تاثیر آماده سازی سطحی با لیزر CO2 بر استحکام باند اولیه سمان رزینی به سرامیک زیرکونیا بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ۳۰ عدد دیسک زیرکونیا به قطر ۶ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر آماده و به صورت تصادفی به ۲ گروه ۱۵ تایی تقسیم شدند. در گروه آزمون دیسک زیرکونیا به وسیله لیزر CO2 با انرژی خروجی ۳ w و دانسیته انرژی J/cm2 265.39 مورد تابش قرار گرفت. با استفاده از مولدهای پلاستیکی دیسک های کامپوزیت رزین به قطر ۳ میلی متر و ضخامت ۲ میلی متر تهیه شد و به سطح دیسک های زیرکونیا با سمان رزینی (Kuraray co Ltd, Osaka, Japan) Panavia F 2.0 سمان گردید. به وسیله ماشین تست مکانیکی با سرعت بارگذاری ۰٫۵ میلی متر بر دقیقه استحکام باند برشی نمونه ها تعیین شد. نوع شکست به وسیله میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی x40 ارزیابی گردید. مورفولوژی سطحی دو نمونه از گروه آزمون به ترتیب قبل و بعد از آماده سازی با لیزر توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی گردید. آنالیز داده ها توسط آزمون Paired-t انجام شد و سطح معنی داری کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین استحکام باند برشی در دو گروه درمان سطحی با لیزر CO2 و گروه شاهد به ترتیب ۱۲٫۱۲±۳٫۰۲ Mpa و ۵٫۹۷±۱٫۱۴ Mpa بود. درمان سطحی با لیزر CO2 به طور معنی داری استحکام باند برشی سمان به دیسک زیرکونیا را افزایش داد (p value= 0.001).
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، درمان سطحی با لیزر CO2 موجب افزایش استحکام برشی باند سمان رزینی به سرامیک زیرکونیا می گردد.