مقاله تاثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی با ویژگی های مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۴۲ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر درمان ریلکسیشن در کاهش افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی با ویژگی های مختلف دموگرافیک- معرفی تکنیک
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریلکسیشن
مقاله افسردگی
مقاله کودک کم توان ذهنی
مقاله مادران؛ ویژگی های دموگرافیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی قره قوزلو رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدنژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانمرد غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، تعیین تاثیر درمان ریلکسیشن کوتاه شده ای که از فنون قبلی ریلکسیشن اقتباس و طراحی شده است که در کاهش علایم افسردگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی با ویژگی های مختلف دموگرافیک بود. این مطالعه شبه آزمایشی، دو گروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون معین مطرح شدند که در آن ۲۳ نفر به عنوان گروه آزمایش و ۲۵ نفر از طریق همتاسازی با گروه آزمایش، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. تمرینات گروهی ریلکسیشن سه روز در هفته بمدت دو ماه با حضور گروه آزمایش انجام گرفت و اطلاعات درباره متغیرهای پژوهش، به کمک پرسشنامه های دموگرافیک، و افسردگی بکII- در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از هر دو گروه، کسب شد. داده ها با تحلیل کوواریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شدند. طبق نتایج، تمرینات مستمر ریلکسیشن برای کاهش افسردگی گروه آزمایش تاثیر داشت و این تاثیر برای مادران دارای کودک با شدت عقب ماندگی ذهنی متفاوت، برای مادران با سطوح سواد متفاوت، با سطوح اقتصادی متفاوت، و محل سکونت مختلف بطور یکسان رخ داده بود. اما برای مادران در سطوح سنی مختلف تاثیر متفاوتی داشت، طوری که مادران بالای ۳۵ سال کاهش بیشتری در افسردگی نسبت به مادران جوانتر داشتند (P<0.001) .این پژوهش نشان داد که تکنیک آرامش طراحی شده در این تحقیق، از کارآیی خوبی درکاهش علایم افسردگی افراد با ویژگی های مختلف برخوردار است.