مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درآمد نفتی
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله رشد اقتصادی
مقاله روش ARDL
مقاله آزمون باند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرپور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باستان فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: سیف یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها، می تواند با تاثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره ۸۶-۱۳۵۵ می باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تاثیر منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی می باشد. نتایج همچنین نشان می دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تاثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.