مقاله تاثیر دانه بندی بر تجمع فلزات سنگین (Cd ،Cu ،Zn ،Pb و Cr) در رسوبات سطحی جنوب غرب تالاب انزلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر دانه بندی بر تجمع فلزات سنگین (Cd ،Cu ،Zn ،Pb و Cr) در رسوبات سطحی جنوب غرب تالاب انزلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجمع
مقاله دانه بندی
مقاله رسوبات
مقاله فلزات سنگین
مقاله تالاب انزلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهروش سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورخباز علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزات سنگین از آلاینده های عمده زیست محیطی محسوب می شوند که توسط عوامل مختلف محیطی از جمله پساب کارخانجات و صنایع و رواناب زمین های کشاورزی سبب آلودگی اکوسیستم های آبی شده و به زنجیره های غذایی راه می یابند. رسوبات بستر یکی از مهم ترین بخش های پذیرش و ذخیره فلزات سنگین در اکوسیستم های آبی به شمار می آیند. تجمع فلزات سنگین در رسوبات به فاکتورهای زیست محیطی بسیاری مانند دانه بندی ذرات، اسیدیته، نوع و غلظت مواد آلی و میزان فلزات موجود در محیط بستگی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دانه بندی و سطح تماس ذرات بر میزان تجمع فلزات سنگین (Cd، Cu، Zn، Pb و Cr) در رسوبات سطحی بوده است. بدین منظور نمونه برداری از رسوبات توسط دستگاه نمونه بردار گرپ از ۶ ایستگاه در بخش جنوب غربی تالاب انزلی در تابستان ۱۳۸۸ صورت پذیرفت و غلظت فلزات در ریزدانه های ۰٫۰۶۳، ۰٫۲۵، ۱ و ۲ میلی متر بررسی گردید. میانگین غلظت کروم، سرب، روی، مس و کادمیوم به ترتیب ۱٫۴۵، ۴٫۴۴، ۳۹٫۱۸، ۲۷٫۷ و ۰٫۸۶ میکروگرم بر گرم حاصل شد که از استانداردهای جهانی فراتر نمی باشد، به استثناء کادمیوم که در رده آلودگی متوسط قرار می گیرد. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر تاثیر قابل توجه دانه بندی ذرات بر میزان تجمع عناصر سنگین در ریزدانه های ۶۳ میکرون می باشد، درحالی که در سایر ریزدانه ها این اثر معنی دار نبوده است.