مقاله تاثیر داروی راسبوریکاز در عملکرد کلیوی کودکان مبتلا به صدمه ی حاد کلیه در بیمارستان دکتر شیخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۹۷ تا ۶۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر داروی راسبوریکاز در عملکرد کلیوی کودکان مبتلا به صدمه ی حاد کلیه در بیمارستان دکتر شیخ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راسبوریکاز
مقاله نارسایی حاد کلیه
مقاله کودکان
مقاله هیپراوریسمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفر انوش
جناب آقای / سرکار خانم: کیخسروی عقیل اله
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت شاهی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: روانشاد یلدا
جناب آقای / سرکار خانم: دلبری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ بهاالدین زاده عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیپراوریسمی تظاهری از چندین پاتولوژی است که به دلیل عوارض شدید نیاز به درمان به موقع و سریع دارد. افزایش شدید و ناگهانی اسید اوریک اغلب منجر به صدمه کلیه می شود. راسبوریکاز در مقایسه با آلوپورینول موجب کاهش سریع اسیداوریک و جلوگیری از تجمع آن در بیماران با بدخیمی خونی و صدمه حاد کلیوی می گردد. در این مطالعه اثر راسبوریکاز در درمان AKI و هیپراوریسمی بررسی شد.
روش ها: ۱۵ بیمار با صدمه حاد کلیه در بخش نفرولوژی بیمارستان دکتر شیخ از مهر ماه ۱۳۹۰ تا پایان شهریور ۱۳۹۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. در کنار درمان معمول، از راسبوریکاز در ۵۰m1 محلول نرمال سالین به طور داخل وریدی طی ۳۰ دقیقه استفاده شد. در طی درمان و پس از آن بیمار از نظر عوارض احتمالی معاینه و در صورت نیاز درمان شد.قبل از تزریق راسبوریکاز و روزاول،سوم و هفتم بعداز آن میزان اوره، کراتینین،اسیداوریک،حجم ادرارو میزان فیلتراسیون گلومرولی تعیین و با استفاده از آزمون تی زوجی مقایسه انجام شد.
یافته ها: درطی ۲۴ ساعت سطح سرمی اسیداوریک در تمام بیماران به صورت دراماتیک کاهش یافت. بهبودی در میزان فیلتراسیون گلومرولی و حجم ادرار مشاهده شد. سطوح سرمی اوره و کراتینین از روز اول درمان تا روز هفتم کاهش یافت به جز کراتنین بین روز قبل درمان باروز اول که تفاوت آماری نداشت.
نتیجه گیری: راسبوریکاز در بهبود عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به AKI موثر است.