مقاله تاثیر خشکسالیها بر تخریب پوشش گیاهی منطقه سیستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر خشکسالیها بر تخریب پوشش گیاهی منطقه سیستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله سیستان
مقاله WDVI
مقاله پوشش گیاهی
مقاله +TM
مقاله ETM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: اختصاصی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محتشم نیا سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای از جایگاه ویژه ای در مطالعات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست برخوردار است. مقایسه تصاویر بدست آمده از یک دوره زمانی مشخص می تواند روند تغییرات هر منطقه را نشان دهد. منطقه سیستان در جنوب شرقی ایران شاهد چندین دوره خشکسالی در طی قرن اخیر بوده و خشکسالی سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۶ را می توان وخیم ترین شرایط خشکی در طی ۶۰۰ سال گذشته عنوان نمود، که آثار زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال داشته است. در این تحقیق با استفاده از تصاویر سنجنده TM سال ۱۹۹۸ که مربوط به زمان قبل از خشکسالی بوده و نیز تصاویر سنجنده ETM+ سال ۲۰۰۲ که در زمان خشکسالی برداشت شده است، تغییرات پوشش گیاهی سیستان به کمک شاخص گیاهی WDVI (Weighted Difference Vegetation Index) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سطح پوشش گیاهی سیستان از ۱۰۱ هزار هکتار در سال ۱۹۹۸ به ۲۴ هزار هکتار در سال ۲۰۰۲ کاهش یافته که عمدتا کاهش در سطح اراضی زراعی و حذف کشت و کار بوده و احیا پوشش گیاهی منحصر به مناطقی نظیر چاه نیمه، نیاتک، قرقری و مراتع قرق شده لورگ باغ به صورت جنگلهای دست کاشت و مناطق حفاظتی بوده است.