مقاله تاثیر حمایت کننده کمری- خاجی بر روی استراتژی های کنترل حرکت عضلات تنه حین بلند کردن و پایین گذاشتن بارهای مختلف به صورت قرینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۶ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر حمایت کننده کمری- خاجی بر روی استراتژی های کنترل حرکت عضلات تنه حین بلند کردن و پایین گذاشتن بارهای مختلف به صورت قرینه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکترومیوگرافی سطحی
مقاله کمربند کمری
مقاله خاجی
مقاله ضریب قرینگی
مقاله ستون فقرات کمری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفرانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علیایی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: باقری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: علی رغم افزایش سطح آگاهی و اصلاح ارگونومی، شیوع اختلالات کمری در محیط های کاری رو به افزایش است. تلاش هایی در جهت کاهش شیوع آسیب های عضلانی – اسکلتی ناشی از فعالیت هایی مثل بلند کردن، پایین گذاشتن و حمل کردن اشیاء در محیط های کاری انجام شده که از آن جمله می توان به استفاده از وسایل کمکی مانند کمربندها اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر حمایت کننده کمری – خاجی بر روی یکی از شاخص های کنترل حرکتی در حین بار برداری های قرینه است.
روش بررسی: در این مطالعه از ۲۰ مرد خواسته شد که وزنه های ۵٫۵، ۷٫۵، ۹٫۵ و ۱۲٫۵ کیلوگرمی را در وضعیت فلکشن کامل تنه و ران با صاف بودن زانوها با کمربند وبدون کمربند از سطح زمین بلند کرده و بر روی سطح میز هدف قراردهند. ثبت الکترومیوگرافی سطحی از دو جفت عضلات پشتی و سه عضله شکمی بعمل آمد.
یافته ها: استفاده از کمربند باعث افزایش معنی داری (P<0.05) در میزان ضریب قرینگی هنگام بلند کردن وزنه های مختلف شد.
نتیجه گیری: استفاده از کمر بند باعث ایجاد هماهنگی بیشتر در فعالیت عضلات آگونیست و آنتاگونیست تنه حین بلند کردن وزنه ها شد.