مقاله تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیس پلاتین
مقاله خارخاسک
مقاله بیضه
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتمند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عریان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیس پلاتین، داروی ضدسرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود، اثرات جانبی این دارو شامل کاهش عملکرد غدد جنسی، آزواسپرمی و الیگواسپرمی است. خارخاسک گیاهی است که علاوه بر دارا بودن ترکیبات فراوان، عملکرد جنسی را زیاد می کند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرحمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری است. در این مطالعه تجربی ۳۰ موش سوری بالغ نر با وزن ۲۵- ۳۰ گرم به صورت تصادفی به پنج گروه شش تایی تقسیم شد. گروه کنترل، نرمال سالین را دریافت و گروه تجربی۱ سیس پلاتین و سه گروه دیگر به ترتیب دوز ۵٫۵ میلی گرم بر کیلوگرم سیس پلاتین همراه با دوزهای عصاره خارخاسک ۱۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت چهار روز دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق، وزن موش، بیضه ها و هیستولوژی بافت بیضه ها بررسی شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های one way-ANOVA ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیس پلاتین به تنهایی موجب کاهش معنی دار وزن بدن (P<0.05)، کاهش وزن بیضه (P<0.001)، کاهش قطر لوله های سمینیفروس (P<0.05) و افزایش تعداد سلول های چندهسته ای در لومن سمینیفروس (P<0.001) و تعداد سلول های واکوئله شده اپیتلیوم (P<0.01) نسبت به گروه کنترل شد. در گروه هایی که سیس پلاتین به همراه عصاره خارخاسک داده شد وزن بدن، بیضه و تخریب بافت بیضه نسبت به گروه تجربی۱ افزایش و تعداد سلول های واکوئله شده و چندهسته ای کاهش یافته بود. نتایج تاثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سیتوتوکسیسیتی سیس پلاتین بر بافت بیضه را نشان می دهد که احتمالا مربوط به ترکیبات آنتی اکسیدانتی خارخاسک است.