مقاله تاثیر حلال در پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های زعفران به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور- اسپکتروفتومتری UV- Vis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر حلال در پیش تغلیظ و اندازه گیری کادمیوم در نمونه های زعفران به روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور- اسپکتروفتومتری UV- Vis
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گیری اسپکتروفتومتری
مقاله زعفران
مقاله کادمیوم
مقاله میکرواستخراج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش از روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بر پایه جامد شدن قطره آلی شناور – اسپکتروفتومتری UV- Vis به منظور استخراج و اندازه گیری آلاینده کادمیوم در نمونه های زعفران استفاده شد. اتانول به عنوان حلال پخشی، ۱- آندکانول به عنوان حلال استخراج و استون به عنوان حلال رقیق کننده استفاده گردید. بررسی ها نشان داد که نوع و حجم حلال پخشی، حلال استخراج و حلال رقیق کننده در راندمان استخراج تاثیر به سزایی دارد. تحت شرایط بهینه، حد تشخیص ۰٫۰۰۰۵ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. نمونه های زعفران تربت حیدریه، قائنات و باخرز با روش پیشنهادی مورد تجزیه قرار گرفت و درصد بازیابی برای نمونه های زعفران آلوده شده با ۰٫۱ میکروگرم بر میلی لیتر از کادمیوم به دست آمد.