مقاله تاثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر حکمت های نهج البلاغه بر بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نهج البلاغه
مقاله عملکرد اجتماعی
مقاله اضطراب
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان بوگر اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش حکمت های نهج البلاغه بر ابعاد سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سمنان بود. در یک بررسی آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری با گروه کنترل، ۶۱ نفر از این دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و نیز به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل گماشته شدند. شرکت کنندگان در سه مرحله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) را تکمیل کردند و گروه های آزمایش ده جلسه آموزش مهارت های زندگی را هفته ای یک بار دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش حکمت های نهج البلاغه بطور معناداری باعث کاهش علایم نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه های کنترل شده است (p<0.05). طبق نتایج این پژوهش، آموزش حکمت های نهج البلاغه به شیوه گروهی روش موثری برای برای بهبود ابعاد سلامت عمومی دانشجویان است.