مقاله تاثیر حضور ذرات نانومتری اکسید تیتانیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم در فرایند نورد اتصالی سرد (CRB) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر حضور ذرات نانومتری اکسید تیتانیم روی استحکام پیوند ورق های آلومینیم در فرایند نورد اتصالی سرد (CRB)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومینیم
مقاله نانوذرات اکسید تیتانیم
مقاله نورد اتصالی سرد
مقاله استحکام پیوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جماعتی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: طرقی نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، فرایند نورد اتصالی سرد روی ورق های آلومینیم خالص تجاری (AA1050) در حضور و عدم حضور ذرات نانومتری اکسید تیتانیم انجام گرفت. استحکام پیوند بین ورق ها با استفاده از آزمون لایه کنی اندازه گیری شد. هم چنین به منظور ارزیابی سطح شکست نمونه ها پس از آزمون لایه کنی، از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. تاثیر پارامترهای فرایند روی استحکام پیوند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که با افزایش نانوذرات اکسید تیتانیم، استحکام پیوند بین لایه ها بعد از فرایند نورد اتصالی سرد، کاهش یافت. در مقدار ثابتی از ذرات، هنگامی که میزان کاهش در ضخامت افزایش یافت، نوسان نیروی لایه کنی میانگین نیز زیاد شد. هم چنین، با افزایش مقدار ذرات، میزان کرنش آستانه ای نیز افزایش یافت.