مقاله تاثیر حروف چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های علوم شناختی و رفتاری از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر حروف چینی بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن از روی صفحه نمایشگر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حروف چینی
مقاله خواندن
مقاله کتاب الکترونیکی
مقاله مطالعه الکترونیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کنگری هاله
جناب آقای / سرکار خانم: زندی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برخی از شاخص های حروف چینی، مانند فاصله بین خطوط، اندازه فونت، و شکل فونت بر یادآوری محتوای درسی الکترونیک و سرعت خواندن انجام شد. در این مطالعه ۷۰ نفر از دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در آزمایش ۱، گروهی، یک فصل از یک کتاب الکترونیک را با فاصله بین خطوط ۱٫۵ و گروه دیگر همان محتوای را با فاصله بین خطوط ۲ از روی صفحه نمایشگر مطالعه کردند. زمان خواندن ثبت شد و پیش و پس آزمون هایی از دانشجویان گرفته شد. آزمایش ۲ نیز مانند آزمایش ۱ صورت گرفت؛ با این تفاوت که دو گروه فصل دیگری را با فونت تاهومای فارسی ۱۰ و ۱۲ مطالعه کردند. آزمایش ۳ نیز به همین روش با فونت تاهومای فارسی (بدون دندانه) و با فونت تایمز نیورومن فارسی (دندانه دار) تکرار شد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمره ها و سرعت خواندن در سه آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. طراحان متون الکترونیک می توانند شاخص های حروف چینی ذکر شده را در محدوده ذکر شده تغییر داده، اثر مخربی بر یادآوری محتوای درسی و سرعت خواندن مشاهده نکنند.