مقاله تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت بستر الاستیک نوع پاسترناک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت بستر الاستیک نوع پاسترناک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله کربنی دوجداره
مقاله کمانش حرارتی
مقاله مکانیک محیط های پیوسته غیرموضعی
مقاله محیط الاستیک
مقاله مدل پاسترناک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پورآرانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محمدشریف
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهر مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله اثر حرارت روی کمانش پیچشی نانولوله کربنی دوجداره بر بستر الاستیک از نوع پاسترناک بررسی شده است. همچنین بر اساس مدل مکانیک پیوسته غیرموضعی، معادلات حاکم بر کمانش برای یک پوسته استوانه ای به دست آمده، سپس این معادلات به یک نانو لوله دوجداره تعمیم داده شده اند. در این تحقیق علاوه بر حرارت و محیط الاستیک، اثر مقیاس کوچک طول و نیروهای واندروالسی نیز در نظر گرفته شده اند. همچنین برای شبیه سازی برهمکنش بین ماتریس پلیمری (محیط الاستیک) و جداره بیرونی نانولوله از مدل پاسترناک استفاده شده است. نتایج عددی این تحلیل نشان می دهند که بار بحرانی کمانش در مودهای میانی اتفاق می افتد. علاوه بر این کمانش برای مدل پاسترناک نسبت به مدل وینکلر دیرتر اتفاق می افتد. علاوه بر این نتایج موید آن است هنگامی که محیط الاستیک بسیار صلب است، بار کمانش برای هر دو مدل وینکلر و پاسترناک مستقل از مقدار این دو مدل است. همچنین مشاهده می شود که بار کمانش با افزایش تغییرات دمایی کاهش می یابد.