مقاله تاثیر جیره های غذایی مختلف بر شاخص های ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن نوزاد فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۳۹ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر جیره های غذایی مختلف بر شاخص های ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن نوزاد فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرشته ماهی
مقاله Pterophyllum scalare
مقاله سیست آرتمیا
مقاله کرم خونی خشک
مقاله ضریب رشد ویژه
مقاله افزایش وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالباقیان سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل زیاد و متنوعی بر میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) تاثیر دارند، در این راستا نوع غذای مصرفی یکی از تاثیرگذارترین عوامل محسوب می شود. در این تحقیق، تاثیر ۳ نوع جیره غذایی، بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان فرشته ماهی در یک دوره زمانی ۳۰ روزه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای غذایی شامل کرم خونی خشک پودر شده، سیست پوسته زدایی شده آرتمیا و کرم خونی خشک پودر شده به همراه سیست پوسته زدایی شده آرتمیا بود. هر تیمار، سه تکرار داشت. برای این کار از ۹ دستگاه آکواریوم به ابعاد ۶۰×۴۰×۳۰ سانتی متر استفاده گردید. دمای آب در ۳۱ درجه سانتی گراد تنظیم گردید. طی این مدت سایر متغیرها شامل دما، PH و میزان اکسیژن محیط برای همه تیمارها، یکسان و مشابه تنظیم گردید.
نتایج به دست آمده نشان داد که نوع جیره غذایی بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه
(SGR) و افزایش وزن (WG) تاثیر بسزایی داشته و حداکثر میزان شاخص ضریب رشد ویژه مربوط به تیمار غذایی کرم خونی خشک با مقدار ۰٫۰۳۵±۰٫۰۰۸۳ و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا با مقدار ۰٫۰۱۸۹±۰٫۰۰۷۵ بود. حداکثر شاخص افزایش وزن، مربوط به تیمار غذایی کرم خونی خشک برابر ۱۹۴٫۴۴۴±۷۳٫۱۰۲ و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا برابر ۸۰٫۳۱۸±۳۹٫۵۹۶ بدست آمد.