مقاله تاثیر جیبرلیک اسید و اوره بر کاهش ریزش و بهبود کیفیت میوه نارنگی انشو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر جیبرلیک اسید و اوره بر کاهش ریزش و بهبود کیفیت میوه نارنگی انشو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید جیبرلیک
مقاله اوره
مقاله نارنگی انشو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نژادمتیکلایی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوسی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی امیری نگین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نارنگی انشو (Citrus unshiu Marcovich) یکی از ارقام زودرس و سال آور مرکبات می باشد. در پژوهش حاضر به منظور کاهش ریزش میوه و همچنین بهبود صفات کیفی میوه درختان نارنگی انشو با پایه پونسیروس، در اواخر دوره گلدهی با جیبرلیک اسید و اوره در غلظت های مختلف به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر به کار گرفته شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ با ۴ تکرار و ۶ تیمار شامل شاهد، (۱۵ mg/l) GA3، (۱۵ mg/l) GA3+اوره %۱، (۳۰ mg/l) GA3، (۳۰ mg/l) GA3+اوره %۱ و اوره %۱ در باغ های مهدشت پایین واقع در ۱۵ کیلومتری شهرستان ساری انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار (۱۵ mg/l) GA3، به میزان قابل توجهی درصد ریزش فیزیولوژیک تابستانه (جودرو) را کاهش و همچنین درصد نگهداری میوه را نسبت به شاهد افزایش داده است، در حالی که کم ترین درصد نگهداری میوه مربوط به تیمار جیبرلیک اسید با غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر+ اوره ۱% بوده است. افزایش نسبت وزن پوست به قطر پوست در تیمار جیبرلیک اسید با غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر نسبت به شاهد مشاهده گردید که موجب متراکم شدن و سفت تر شدن بافت پوست و کم شدن حالت پوکی آن شد و با توجه به کاهش قطر پوست در همه تیمارها نسبت به شاهد، میوه ها دارای پوستی نازک، اما سفت شدند.