مقاله تاثیر جیبرلیک اسید و اوره برکاهش ریزش و بهبود کیفیت میوه نارنگی انشو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر جیبرلیک اسید و اوره برکاهش ریزش و بهبود کیفیت میوه نارنگی انشو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید جیبر لیک
مقاله اوره
مقاله نارنگی انشو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک نژادمتیکلایی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدوسی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی امیری نگین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نارنگی انشو (Citrus unshiu Marcovich) یکی از ارقام زودرس و سال آور مرکبات می باشد. در پژوهش حاضر به منظور کاهش ریزش میوه و همچنین بهبود صفات کیفی میوه درختان نارنگی انشو با پایه پونسیروس، در اواخر دوره گلدهی با جیبرلیک اسید و اوره در غلظت های مختلف به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر به کارگرفته شدند. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۸۸ با ۴ تکرار و ۶ تیمار شامل شاهد، GA3 (15 mg/1)، GA3 (15 mg/1)+اوره %۱، GA3 (30 mg/1)، GA3(30 mg/1)+ اوره %۱ و اوره ۱% در باغات مهدشت پایین واقع در ۱۵ کیلومتری شهرستان ساری انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار GA3 (15 mg/1)، به میزان قابل توجهی درصد ریزش فیزیولوژیک تابستانه (جودرو) را کاهش و همچنین درصد نگهداری میوه را نسبت به شاهد افزایش داده است، درحالی که کمترین درصد نگهداری میوه مربوط به تیمار جیبرلیک اسید با غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر+اوره ۱% بوده است. افزایش نسبت وزن پوست به قطر پوست در تیمار جیبرلیک اسید با غلظت ۱۵ میلی گرم در لیتر نسبت به شاهد مشاهده گردید که موجب متراکم شدن و سفت ترشدن بافت پوست و کم شدن حالت پوکی آن شد و با توجه به کاهش قطر پوست در همه تیمارها نسبت به شاهد، میوه ها دارای پوستی نازک، اما سفت شدند.