مقاله تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر ساختار سیاسی- فرهنگی کویت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر جهانی شدن ارتباطات بر ساختار سیاسی- فرهنگی کویت
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله جهانی شدن ارتباطات
مقاله ساختار سیاسی- فرهنگی کویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنایی اردشیر
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی فر طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن فرآیندی غالب در دنیای امروز است. در خصوص مفهوم این واژه اتفاق نظر وجود ندارد. در بسیاری از موارد در قالب بین المللی شدن، قلمروزدایی و آزادسازی استفاده شده است؛ البته این مفهوم در معنای جهانی سازی و غربی شدن نیز مورد ارجاع واقع شده است. لذا جهانی شدن پدیده ای ریشه دار با ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تاثیر و تاثر تکوینی و تکاملی است. در این میان جهانی شدن ارتباطات از جنجالی ترین بحث هایی است که متخصصین به آن پرداخته اند. بر این اساس جهانی شدن، وابستگی متقابل میان مناطق جهان را به وجود آورده است. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مفهوم مستثنی نبوده اند و به طور مشخص کویت نیز تحت تاثیر این رخداد جهانی قرار گرفته است. لذا سوال اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن است عبارت است از اینکه جهانی شدن چه تاثیری بر ساختار سیاسی- فرهنگی کشور کویت دارد؟ این تاثیرات در سه سطح، به ترتیب حوزه نفوذ می باشند. سطح اول: سطح تاثیرات اقتصادی، سطح دوم: سطح تاثیرات محدود اجتماعی- فرهنگی، سطح سوم: سطح مقابله با تاثیرات سیاسی که به دلیل تغییرات پایه های اجتماعی – فرهنگی قدرت و باورهای سنتی، این تاثیرات هرچه سریع تر در حال ورود به حوزه سیاسی نیز می باشد.