مقاله تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در برنامه ریزی و توسعه گردشگری از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر جنسیت بر استنباط از ریسک های سفر در بین گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریسک استنباط شده
مقاله گردشگر
مقاله مقصد گردشگری
مقاله جنسیت
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبریان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موفقیت صنعت گردشگری علاوه بر توسعه زیرساخت های این صنعت، مستلزم تقویت عوامل ترغیب کننده و کاهش عوامل بازدارنده قصد سفر گردشگران به یک مقصد گردشگری است. ریسک های استنباط شده مرتبط با سفر به یک مقصد گردشگری، یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سفر گردشگران به آن مقصد گردشگری است. از سوی دیگر، ممکن است گردشگران زن و مرد، استنباط متفاوتی از ریسک های مشابه داشته باشند. از این رو، هدف مقاله حاضر، دسته بندی ریسک های استنباط شده گردشگران خارجی، جهت سفر به شهر اصفهان و بررسی نقش تفاوت های جنسیتی در استنباط از این ریسک هاست. جامعه آماری این پژوهش، شامل گردشگران خارجی است که در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱ به شهر اصفهان سفر کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم ۳۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های استنباط شده گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان، در چهار دسته یعنی ریسک های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قابل دسته بندی است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد گردشگران زن، ریسک های سلامتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به گردشگران مرد از سفر به شهر اصفهان استنباط کرده بودند.