مقاله تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه های بتنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر جریان سرگردان AC بر سازه های بتنی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریان متناوب
مقاله سرگردان
مقاله بتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ساعتچی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی اثرات جریان سرگردان AC بر سازه های بتنی است. در این بررسی ولتاژهای ۲۲۰ و ۳۸۰ ولت AC بر نمونه های مختلف بتنی اعمال شد و اثرات جریان سرگردان AC بر ساختار آنها به کمک آزمون های جریان-زمان، مقاومت ویژه، عمق نفوذ کلرید، مقدار بار الکتریکی عبوری در آزمون«اندازه گیری سریع نفوذپذیری در برابر کلرید» و آزمون طیف نگار امپدانس الکتروشیمیایی بررسی شد. بر اساس نتایج آزمون های انجام شده، جریان AC در ولتاژهای بالا باعث ایجاد تغییرات ساختاری در بتن موجب کاهش مقاومت الکتریکی، افزایش عمق نفوذ کلرید، افزایش بار الکتریکی در آزمون نفوذپذیری کلرید و ایجاد تغییر در شکل طیف امپدانس الکتروشیمیایی بتن می شود. کاهش نسبت w/c و نیز اضافه نمودن میکروسیلیس به طرح اختلاط بتن موجب افزایش مقاومت آن در برابر اثرات جریان سرگردان AC می شود. اغلب مقالات موجود در زمینه خوردگی بتن در ارتباط با خوردگی آرماتور است. در این مقاله تاثیر جریان AC در ولتاژهای بالا بر ساختار بتن بررسی شده است. روش کاهش دوام از راه تنش حرارتی، انقباض ناشی از خشک شدن بتن، ایجاد ترک های مویین و بمباران یونی است.