مقاله تاثیر تکنیکهای ارزیابی مختلف در مورد خواندن ادراکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر تکنیکهای ارزیابی مختلف در مورد خواندن ادراکی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امتحان
مقاله ارزیابی
مقاله خواندن ماهرانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این بررسی تسریع یادگیری زبان انگلیسی دانشجویان با کمک تکالیف- تعامل و فعالیت های ماهرانه خواندن می باشد. به منظور دستیابی به این هدف ۲۳۷ دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی (واحد غرب تهران و رودهن) که عمدتا از رشته زبان انگلیسی انتخاب شدند و سطح آنها در فعالیت ماهرانه خواندن از یک تست IELTS معتبر مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت. سپس دانشجویان به سه گروه تقسیم شدند و در هر گروه از یک تکنیک ارزیابی استفاده گردید. در تمام مدت دانشجویان از طریق یک تست مشابه مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور مشاهده پیشرفت دانشجویان از روش ANOVA استفاده شد. بر اساس نتایج این بررسی تکنیک های موجود ارزیابی برای دانشجویان تمام سطوح مفید نمی باشند. تکنیک هایی برای دانشجویان در سطح کارایی پایین مفید هستند. و تکنیک هائی برای دانشجویان در سطح بالا مفید هستند. بنابراین اساتید طراح مطالب خواندن و محققین باید از این نکات برای تاثیر تکنیک های ارزیابی برای اجرا در کلاسهای آموزشی آگاهی داشته باشند.