مقاله تاثیر تکنولوژی اتوماسیون اداری در رفع موانع سازمانهای ایرانی جهت ارتقاء عملکرد به سطح جهانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تکنولوژی اتوماسیون اداری در رفع موانع سازمانهای ایرانی جهت ارتقاء عملکرد به سطح جهانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوماسیون اداری
مقاله کلاس جهانی
مقاله ارتقا عملکرد
مقاله سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فکری رکسانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به افزایش رقابت در بازارهای جهانی، کاهش چرخه عمر محصولات، خدمات و نیازهای روزافزون و متغیر مشتریان، سازمان ها باید سطح عملکرد خود را تا حد جهانی ارتقاء دهند. این امر محیط های کسب و کاری را با چالش های گوناگونی از قبیل گسترده تر شدن تعاملات درون و برون سازمانی با ضرورت نظارت مستمر بر پیشرفت کارها و حجم فزاینده اطلاعات مواجه ساخته است. بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن در غلبه بر موانع فوق الذکر بتوان به عوامل کلیدی و استانداردهای عملکرد در سطح جهانی دست یافت. اتوماسیون اداری به عنوان یکی از این ابزارها، شامل تمام سیستم های الکترونیکی است که انواع ارتباطات داخلی و خارجی سازمان را برقرار و تسهیل می کند. هدف از این مقاله بررسی تاثیر این فناوری در رفع موانع سازمانی فوق جهت ارتقاء عملکرد به سطح جهانی می باشد که با بررسی سازمان های ایرانی استفاده کننده از این فناوری انجام شده است و در قالب بررسی صحت شش فرضیه آماری مطرح می گردد. نتایج حاصل از این تحقیق که بر مبنای بهره گیری از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تکنیک های آماری تحلیل عاملی تاییدی بر روی پاسخ های اخذ شده از ۱۰۰ پرسشنامه از خبرگان سازمان های بهره برداری کننده از این فناوری در ایران انجام شده است، موید آن است که بکارگیری اتوماسیون اداری در این سازمان ها بر بهبود کیفیت، کاهش دوباره کاری، کاهش زمان انتطار و در نهایت بهبود عملکرد در سطح کلاس جهانی موثر بوده و بر انعطاف پذیری و قیمت قابل رقابت تاثیری ندارد.