مقاله تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز اشتغال
مقاله صنعت
مقاله تکانه نرخ ارز
مقاله شبکه عصبی
مقاله تصحیح خطای برداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش جعفری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: سردارشهرکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی یحیی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش های دیگر نیز اثرگذار است، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال های ۱۳۹۰ – ۱۳۳۸ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، با استفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.