مقاله تاثیر تکانه های رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تکانه های رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه مبادله
مقاله تکانه
مقاله تراز تجاری
مقاله ایران
مقاله اثر HLM
مقاله الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چابکرو غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی علی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مصفایی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران با توجه به صادرات نفت می باشد. در این مطالعه اثر HLM با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و با به کارگیری سه متغیر رابطه مبادله، تولید ناخالص ملی واقعی و تراز تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات آماری مورد استفاده به صورت سالیانه و برای سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که تراز تجاری نسبت به سایر متغیرها از درجه برونزایی ضعیفتری برخوردار بوده و نقش رابطه مبادله در نوسانات تراز تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت قابل ملاحظه می باشد بگونه ای که یک تکانه مثبت ناشی از رابطه مبادله موجب جهش ناگهانی در تراز تجاری خواهد شد و تراز تجاری را به بیش از دو برابر مقدار اولیه خود افزایش می دهد، اما این بهبود در دوره های بعد روندی به شدت نزولی خواهد داشت. به عبارت دیگر، بهبود تراز تجاری در ایران فقط براثر تکانه های موقت بوده و اینگونه تکانه ها اثری دائمی بر تراز تجاری ندارند. لذا برای استفاده کاربردی از نتایج تحقیق در سیاست گذاری ها، می توان با در نظر داشتن شرایط اقتصاد باز و از طریق اعمال سیاست هایی نظیر کنترل ارزش پول، تنوع صادرات و سیاست هایی که منجر به فعالتر شدن بخش سرمایه گذاری گردد، به نحو موثری در تثبیت وضعیت اقتصادی پس از تکانه رابطه مبادله، عمل نمود.