مقاله تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چمن
مقاله بستر کشت
مقاله غلتک
مقاله عناصر غذایی
مقاله کیفیت ظاهری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نایینی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی قربانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی ۷ نوع کود آلی شامل خاک برگ، پوسته ی برنج، کود دامی، کمپوست قارچ، مخلوط خاک برگ، پوسته ی برنج و کمپوست قارچ (مخلوط ۱)، مخلوط خاک برگ، پوسته ی برنج و کود دامی (مخلوط ۲) هر یک به نسبت ۱:۱:۱ و نیز تیمار شاهد (فاقد کود) همراه با چند سطح فشردگی شامل غلتک با وزن های ۳۶، ۵۶ و ۷۶ کیلوگرم مورد استفاده قرار گرفتند. تیمار ها در پاییز سال ۱۳۸۷ در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت طرح بلوک های نواری با سه تکرار اعمال گردیدند. اثرات تیمار های فوق بر روی میزان کلروفیل چمن، میزان تراکم و سرعت پوشش، میزان ارتفاع و درصد ماده ی خشک گیاه در فصل پاییز مورد ارزیابی قرار گرفت. بر طبق نتایج حاصل تیمار های کمپوست قارچ و پوسته ی برنج در فشردگی اول، تیمار های کود دامی و مخلوط ۲ در فشردگی دوم و تیمار کود دامی در فشردگی سوم بیشترین میزان کلروفیل را نشان دادند. بیشترین و کمترین میزان نیتروژن در هر سه سطح فشردگی به ترتیب در تیمار کود دامی و شاهد مشاهده گردید. بالاترین میزان تراکم مربوط به تیمار کود دامی و پایین ترین میزان مربوط به تیمار خاک برگ بود. در هر سه فشردگی بیشترین و کمترین میزان ارتفاع، به ترتیب در تیمار کود دامی و شاهد مشاهده گردید. نتایج به دست آمده از این تحقیق برای مدیریت چمن در ارتباط با استفاده از کود های آلی و میزان فشرده سازی بستر کشت در شرایط شهر گرگان، قابل استفاده خواهد بود.