مقاله تاثیر تیمار حرارتی بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چوب گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تیمار حرارتی بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چوب گونه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تیمار حرارتی
مقاله اکالیپتوس کاملدولنسیس
مقاله خواص مکانیکی
مقاله خواص فیزیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده قلعه نو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظریان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تیمار حرارتی بیش تر برای بهبود ثبات ابعادی چوب و تولیدات چوبی استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تیمار حرارتی بر خواص مکانیکی و فیزیکی چوب اکالیپتوس بود. نمونه های چوبی تحت حرارت های ۱۳۰، ۱۶۰ و ۱۹۰ درجه سانتی گراد برای دوره های زمانی ۳، ۶ و ۹ ساعت قرار گرفتند. خصوصیات مکانیکی شامل مقاومت فشاری موازی الیاف، مقاومت فشاری عمود بر الیاف، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، سختی در جهت های عرضی، شعاعی، مماسی و مقاومت برشی و خصوصیات فیزیکی شامل دانسیته خشک و واکشیدگی نمونه های چوبی تیمار شده اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که مقدار دانسیته و واکشیدگی با افزایش درجه حرارت و زمان تیمار کاهش پیدا کرد. تاثیر افزایش زمان تیمار بر کاهش واکشیدگی چشم گیرتر بوده است. هم چنین نتایج نشان داد که نمونه های تیمار شده خصوصیات مکانیکی کم تری در مقایسه با نمونه های شاهد دارند. علاوه بر آن، افزایش درجه حرارت و زمان تیمار خصوصیات مکانیکی به خصوص مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته و فشار موازی الیاف را کاهش داد.