مقاله تاثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تیمارهای پس از برداشت بر روی کیفیت گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا وای
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازن
مقاله اسید سیتریک
مقاله گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum)
مقاله منتول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وظیفه دوست محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مقدار زیادی از محصولات کشاورزی در مرحله پس از برداشت به علت کم توجهی به اصول نگهداری صحیح فرآورده و همچنین خسارات ناشی از آفات انباری دچار افت کیفیت می گردند، به این دلیل استفاده از ترکیباتی که باعث افزایش ماندگاری میوه ها و سبزی ها می گردند، اجتناب ناپذیر است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر گاز ازن، اسید استیک و منتول جهت حفظ خصوصیات کیفی در گوجه فرنگی است.
مواد و روش ها: بدین منظور گوجه فرنگی واریته ارلی اوربانا وای تحت تیمارهای مختلف شامل آب ازن دار (۰ و ۲ ppm)، اسید استیک (۰ و ۴ درصد حجمی/حجمی)، منتول ( ۲۵۰ ،۰و۵۰۰ ppm ) و محلول های ترکیبی آنها قرار گرفت و سپس آزمایش های لازم شامل اندازه گیری ضایعات وزنی، مواد جامد محلول، قند احیاء کننده، اسیدیته، ویتامین C و شمارش میکروبی کل روی تمام نمونه ها و از جمله شاهد انجام شد. پس از ۱۵ روز نگهداری در دمای محیط، آزمایش ها دوباره تکرار شدند و تاثیر اعمال تیمارها بر روی نمونه ها در مقایسه با شاهد مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: استفاده از تیمارها به حفظ مواد جامد محلول کمک نموده، میزان قند احیاءکننده، ضایعات وزنی و بار میکروبی در نمونه های تیمار شده پس از پایان دوره نگهداری کمتر از شاهد بود، همچنین اسیدیته قابل تیتر و ویتامین C در گوجه فرنگی های تیمار شده بهتر حفظ شده بودند.
نتیجه گیری: تیمارها تاثیر مناسبی بر حفظ کیفیت گوجه فرنگی داشت و تیمار ترکیبی ازن- اسید استیک- منتول (در غلظت۵۰۰ ppm ) از همه تیمارها موثرتر بود.