مقاله تاثیر تیمارهای مختلف حرارتی روی برخی پارامترهای ایمنی (IgM؛ C3 و C4) و بیوشیمیایی (آلبومین و پروتئین تام) سرم خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۴۷ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تیمارهای مختلف حرارتی روی برخی پارامترهای ایمنی (IgM؛ C3 و C4) و بیوشیمیایی (آلبومین و پروتئین تام) سرم خون قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله دما
مقاله پارامترهای بیوشیمیایی
مقاله پارامترهای ایمنی
مقاله سرم خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلیچی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کشوری فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: جرجانی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر حرارت و فصول سال بر روی پارامترهای ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو فصل زمستان و تابستان در منطقه هراز و نکا انجام شد. در هر فصل از هر کارگاه ۱۵ نمونه با میانگین وزن ۱۰۰ گرم به طور تصادفی صید و مورد بررسی قرار گرفت. وزن (گرم) و طول کل (سانتی متر) اندازه گیری شد. پس از خون گیری فصلی از ساقه دمی و جداسازی سرم توسط سانتریفوژ، پارامترهای ایمنی سرم خون شامل IgM، C3 و C4 و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون شامل آلبومین و پروتئین تام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنی داری در پارامترهای IgM، پروتئین تام و آلبومین در فصل تابستان بین دو منطقه هراز و نکا مشاهده نمی شود (P<0.05). اما در پارامتر C3 و C4 تفاوت معنی داری مشاهده شد که بیشترین میزان آن در منطقه نکا بوده است (P<0.05). مقادیر IgM، C3، C4 و آلبومین در فصل زمستان بین دو منطقه هراز و نکا تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P<0.05)، ولی مقدار پروتئین تام در منطقه نکا به طور معنی داری بیشتر بود. به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که دما در محدوده رشد قزل آلا در دو منطقه می تواند در عملکرد سیستم ایمنی و سلامت ماهی موثر واقع شود.