مقاله تاثیر توسعه شهر تهران بر گسترش بافت های فرسوده (مشکلات و تنگناهای محله هفتچنار- بریانک از منظر گسترش بافت فرسوده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در باغ نظر از صفحه ۳ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر توسعه شهر تهران بر گسترش بافت های فرسوده (مشکلات و تنگناهای محله هفتچنار- بریانک از منظر گسترش بافت فرسوده)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلانشهر
مقاله توسعه
مقاله بافت فرسوده
مقاله محله هفتچنار
مقاله جریان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عندلیب علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسعود محمد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی آذر سوگند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم توجه به فرسودگی شهری منجر به توسعه برونزا و تهی شدن شهر می شود. شهر تهی، محل اسکان مهاجرین تازهوارد، فقر، محرومیت و آسیب های اجتماعی می شود. بررسی تجارب کشورهای جهان حاکی از آن است که کلانشهرها با اتخاذ تدابیر مناسب شرایط درونی کشور خویش و استفاده از فرصت ها و نقاط قوت خود فضاهای سرزنده و مناسب ایجاد کرده و از این طریق بر توسعه نابخردانه و ناآگاهانه شهر مسلط شده اند. توسعه نااندیشیده شهر تهران در جهت احداث شهرهای اقماری، شهرک ها و شهرهای جدید و سکونتگاه های خودرو منجر به بی توجهی به بافت های مرکزی شهر شده است، از طرفی جریان مهاجرت های روستایی و حاشیه شهری با قدرت خرید پایین به سوی محلات مرکزی بر بسط و گسترش فرسودگی افزوده که در این راستا اتخاذ سیاست مناسب توسعه شهری که توامان هم از درون و هم در حاشیه معضلات ناشی از نابسامانی های توسعه شهری را برطرف کند لازم به نظر می رسد. در این راستا پژوهش حاضر سعی در رسیدن به اهداف خود در قالب شناخت توسعه فضایی (کالبدی، اجتماعی فرهنگی) در سطح کلانشهر تهران و تاثیر جریان توسعه بر محله هفتچنار و شناخت روند شکل گیری بافت های فرسوده در این محله و شناخت تاثیر جریان مهاجرت ها در شکل گیری و گسترش فرسودگی در آن محله دارد. فرض بر آن بوده که روند توسعه شهر تهران در ادوار گذشته منجر به ایجاد و گسترش بافت های فرسوده در سطح شهر است و از طرفی جریان های توسعه کلانشهر تهران بر محله هایی که در حاشیه ماندهاند (مانند محله هفتچنار) تاثیراتی منجر به فرسودگی داشته است. فرض دیگر اینکه جریانهای مهاجرت گروه های کمدرآمد و روستایی و حاشیه نشین به محله هفتچنار منجر به گسترش و دوام فرسودگی در این محله شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، کیفی با استفاده از روش ماتریس سوات swot، تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در خصوص توسعه کلانشهر و تاثیر آن بر گسترش بافت های فرسوده در سطح شهر تهران و روش تجزیه و تحلیل جریان ها و استفاده از داده های آماری (در مواقع لزوم) است. نتایج حاصل از این پژوهش گویای این نکته است که انقلاب اسلامی عامل مهمی در ایجاد و تغییر و تحولات در محله هفتچنار بوده است. طی سال های اولیه انقلاب، توسعه مناطق حاشیه ای و گسترش ساخت و سازهای غیررسمی پیرامون شهر تهران به اوج رسید. گسترش تهران از برون منجر به بی توجهی به محلات مرکزی از جمله هفتچنار شد و این موضوع محله را به سمت فرسودگی سوق داد. این موضوع منجر به اسکان سیل مهاجران تازه وارد حاشیه شهری و روستایی در محلات فرسوده مرکزی کلانشهر تهران و از آن جمله محله هفتچنار شد. تداوم و بسط فرسودگی این محله از دو مشکل اساسی منتج می شود: از طرفی مشکلات پایین بودن نرخ درآمد خانوارها که موجب پایین آمدن توان پرداخت هزینه های خدمات شهری، عدم مشارکت ساکنین در به سازی محیط زندگی و افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها شده است و از طرف دیگر وجود بافت مسکونی فشرده و فرسوده است به گونه ای که این محله یکی از آسیب پذیرترین محلات منطقه ۱۰ در برابر زلزله است. پایین بودن توان اقتصادی ساکنان محله مانع از نوسازی واحدهای مسکونی و یا مقاوم سازی واحدهای مسکونی می شود.