مقاله تاثیر توزیع یکنواخت و غیریکنواخت نانوذرات با اعداد اتمی بالا در حجم تومور بر فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه ایریدیم- ۱۹۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۵۸۷ تا ۵۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر توزیع یکنواخت و غیریکنواخت نانوذرات با اعداد اتمی بالا در حجم تومور بر فاکتور افزایش دوز در براکی تراپی با چشمه ایریدیم- ۱۹۲
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله براکی تراپی
مقاله افزایش دوز
مقاله شبیه سازی مونت کارلو
مقاله تابع توزیع نانوذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیح زاده منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عارفیان سیده سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرتودهی تومور پر شده با نانوذرات با اعداد اتمی بالا به وسیله فوتون های کم انرژی چشمه ایریدیوم- ۱۹۲ در براکی تراپی، دوز تومور را به دلیل افزایش احتمال رخداد پدیده فوتوالکتریک افزایش خواهد داد. هدف از این مطالعه، بررسی افزایش دوز ناشی از نانوذرات با اعداد اتمی و با غلظت های مختلف و بررسی اثر توزیع نانوذرات (یکنواخت و غیریکنواخت) بر افزایش دوز بود.
روش بررسی: پارامترهای دزیمتری چشمه ایریدیوم- ۱۹۲ با آهنگ دوز بالا (مدل میکروسلکترون) بر اساس توصیه های TG-43، AAPM با کد MCNP-4C محاسبه شد. توموری (۱ cm3) شامل نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانیوم با توزیع یکنواخت و غیریکنواخت از ۷، ۱۸ و ۳۰ mgr/gr در داخل فانتوم آب (۳۰ cm3) شبیه سازی شد.
نتایج: فاکتور افزایش دوز برای توزیع یکنواخت طلا و گادلینیوم با غلظت ۷ تا ۳۰ mgr/gr به ترتیب برابر ۴٫۷% تا ۱۹٫۴% و ۳٫۳% تا ۱۳٫۶% محاسبه شد. این مقادیر برای توزیع غیر یکنواخت به ترتیب برابر با ۰٫۴% تا ۱٫۹% و ۰٫۲% تا ۱٫۲% بود. افزایش دوز بافت سالم پیرامونی به دلیل وجود ۲ تا ۸٫۵ mgr/gr طلا و گادلینیوم به ترتیب در حدود ۱٫۳% تا ۶٫۵% و ۱٫۱% تا ۴٫۲% تخمین زده شد.
نتیجه گیری: افزایش عدد اتمی و غلظت نانوذرات، دوز جذبی تومور را به دلیل افزایش احتمال رخداد پدیده فوتوالکتریک افزایش خواهد داد. توزیع غیریکنواخت نانوذرات در مقایسه با توزیع یکنواخت، دوز کمتری را تخمین می زند. بنابراین در نظر گرفتن دقیق توزیع نانوذرات در حجم تومور برای محاسبه میزان افزایش دوز امری ضروری است. نشان دار کردن هدفمند نانوذرات برای جذب حداکثری در حجم تومور و نفوذ حداقلی به بافت مجاور بهره درمان تشعشعی را بالا می برد.