مقاله تاثیر توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر توسعه ظرفیت خلق دانش در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر توسعه ظرفیت خلق دانش در سازمان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله خلق دانش
مقاله توانمندسازی روانشناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خیراندیش مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری معظم مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر دانایی محوری، دانش ارزشمندترین سرمایه سازمان های پیشرو و مدیریت دانش نیز، مهم ترین وظیفه آنها به شمار می رود. یکی از اقدامات اصلی فرایند مدیریت دانش، خلق دانش است که تاثیر بسیار تعیین کننده ای در ارتقای توان نوآوری و درنتیجه، موفقیت و رقابت پذیری سازمان های دانش بنیان دارد. میزان خلق دانش جدید در سازمان نیز تا حدود زیادی به توان و تمایل افراد برای مشارکت فعالانه در اقدامات مدیریت دانش بستگی دارد و توانمندسازی کارکنان نیز تاثیر قابل توجهی بر توسعه ی این قابلیت ها دارد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی این مساله می پردازد که ابعاد توانمندسازی روان شناختی چگونه و تا چه میزان بر ارتقای ظرفیت خلق دانش در سازمان تاثیر می گذارند. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن نیز شامل مدیران و کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به تعداد ۹۵۰ نفر است که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شده و ۲۷۴ نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که همه ابعاد توانمندسازی روان شناختی بر ظرفیت خلق دانش در سازمان تاثیری معنادار و مثبت دارند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می شود.