مقاله تاثیر تنظیم کننده های رشد، محیط کشت و ذغال فعال بر ریزازدیادی سرخدار (.Taxus baccata L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنظیم کننده های رشد، محیط کشت و ذغال فعال بر ریزازدیادی سرخدار (.Taxus baccata L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرخدار
مقاله ریز ازدیادی
مقاله محیط MS
مقاله تنظیم کننده های رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهجت ساسان بهارک
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته جاری سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: اطمینان علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرخدار با نام علمی T. baccata از معدود درختان سوزنی برگ ایران است. اندام های این گیاه حاوی ماده شیمیایی فوق العاده ارزشمند به نام تاکسول می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر تیمارهای مختلف شامل محیط کشت، تنظیم کننده رشد و ذغال فعال بر ریزازدیادی سرخدار بود که نتایج این آزمایش می تواند به صورت یک پروتکل جهت تکثیر و انبوه گیاه سرخدار و در نهایت احیای جنگل های سرخدار از کشت بافت درآید. این آزمایش به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. دو فاکتور محیط کشت (MS پایه، MS (1/2 nitrate)) و ترکیب هورمونی شامل سیتوکینین ها Kin، BAP در سه سطح و Zeatin در یک سطح و اکسین IBA در سه سطح در ریز نمونه سر شاخه مورد استفاده قرار گرفت. این تیمارها یا با ذغال فعال یا بدون ذغال فعال در دو صفت تعداد رویش جدید برگ و طول گیاهچه بکار برده شدند. در ریشه زایی از محیط های کشت WPM، ½ WPM، MS، ½ MS یا در ترکیب با IBM، NAA در سه سطح و یا بدون تنظیم کننده رشد استفاده شد. بهترین تعداد برگ در محیط کشت MS پایه در ترکیب هورمونی ۳Kin میلی گرم در لیتر بدست آمد و ماکزیمم اندازه طول شاخساره در محیط کشت MS پایه با تنظیم کننده رشد ۳ Kin میلی گرم در لیتر و همچنین با ۳BAP میلی گرم در لیتر (۲٫۶۷ cm) همراه با ذغال فعال مشاهده شد. ریشه زایی در محیط WPM پس از دو ماه بدست آمد. تشکیل ساقه و افزایش طول ساقه نیاز به تیمار اکسین و سیتوکینین دارد که البته تاکید بر این است که اکسین با غلظت پائین استفاده گردد.