مقاله تاثیر تنش کمبود آب بر خصوصیات زراعی هیبریدهای ذرت در شرایط اقلیمی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش کمبود آب بر خصوصیات زراعی هیبریدهای ذرت در شرایط اقلیمی اراک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کمبود آب
مقاله ذرت
مقاله عملکرد و اجزاء عملکرد
مقاله هیبرید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جیریایی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش کمبود آب بر برخصوصیات زراعی هیبریدهای مختلف ذرت آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ انجام شد. تیمارها شامل تامین آب آبیاری پس از اعمال مقادیر ۱۰۰% (شاهد)، ۷۵% و ۵۰% نیاز آبی گیاه (تنش کمبود آب) به عنوان عامل اصلی و هیبریدها شامل SC704,SC524,SC700,SC500 و DC370 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تنش کمبود آب ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و عملکرد دانه را کاهش داد. کاهش عملکرد دانه مربوط به کاهش شدید تعداد دانه در بلال بود در بین هیبریدها بیشترین عملکرد دانه از هیبریدهای زودرس و متوسط رس حاصل شد. اثر متقابل تیمارها نشان داد در شرایط مطلوب رطوبتی (۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه) و تنش کمبود آب (۷۵% و ۵۰% نیاز آبی گیاه)، هیبریدهای ۵۲۴ و ۵۰۰ از عملکرد بالاتری نسبت به سایر هیبریدها برخوردار بودند. حداکثر عملکرد دانه از هیبرید ۵۲۴ به میزان ۸۶۲۴٫۲۲ کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری معادل ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و حداقل آن از هیبرید ۷۰۰ به میزان ۴۰۷۲٫۳۲ کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری معادل ۵۰% نیاز آبی گیاه بدست آمد.