مقاله تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی لاین های امیدبخش گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش شوری بر برخی شاخص های جوانه زنی لاین های امیدبخش گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری
مقاله لاین های گندم
مقاله شاخص های جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان زاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سنجری شیما
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی لاین های امیدبخش گندم (Triticum aestivum L.)، تحقیقی در مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج در سال ۱۳۸۷ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور شوری در شش سطح شامل: ۰، ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۵ دسی زیمنس بر متر و فاکتور دوم شامل دو رقم گندم چمران و رقم داراب ۲ و چهار لاین گندم ER-Salt 81-5، ER-Salt 83-6،ER-Salt 83-12  و ER-Salt 81-6 بودند. نتایج نشان داد با افزایش شوری از صفر به ۱۵ دسی زیمنس بر متر شاخص های جوانه زنی کاهش معنی داری داشت. لاین ها اختلاف معنی داری در شاخص های جوانه زنی داشتند، به طوری که لاین ER-Salt83-12 دارای بیش ترین درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و کم ترین مقدار EC و لاین ER-Salt 83-6 دارای کم ترین درصد و سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و بیش ترین مقدار EC بودند. با توجه به نتایج تحقیق لاین ER-Salt83-12 بیش ترین و لاین ER-Salt 83-6 کم ترین مقاومت را به شوری نشان دادند.