مقاله تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdarifa) در منطقه جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdarifa) در منطقه جیرفت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چای ترش
مقاله تنش خشکی
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد کاسبرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبریان پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدافع بهزادی نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر گیاه چای ترش آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت انجام شد. آزمایش با استفاده از کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار به مرحله اجرا رسید. تیمارهای آبیاری یا تنش کم آبی در ۴ سطح شامل عدم تنش، آبیاری زمانی که رطوبت خاک به FC%75، FC%50، FC%25 رسید به عنوان عامل اصلی و تراکم بوته در ۴ سطح شامل تراکم ۲۰-۴۰-۶۰-۸۰ بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد اثر تنش خشکی بر وزن خشک کاسبرگ، کپسول و کل گیاه و همچنین ارتفاع گیاه از لحاظ آماری در سطح ۱% معنی دار بود. اثر تراکم بوته بر عملکرد کاسبرگ، تعداد میوه در گیاه، وزن میوه و وزن خشک بوته در سطح آماری ۵% معنی دار بود. کم آبیاری کاهش معنی داری بر عملکرد کاسبرگ داشت به طوری که عملکرد کاسبرگ از ۶۱۷٫۵ کیلوگرم در تیمار عدم تنش به ۴۳۰٫۸ کیلوگرم در هکتار تقلیل یافت. بیشترین عملکرد کاسبرگ از آبیاری هنگامی که رطوبت خاک به FC%75 رسید حدود ۶۶۰٫۸ کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین عملکرد کاسبرگ خشک ۵۷۶٫۷ کیلوگرم در هکتار از تراکم بوته ۴۰ بوته در متر مربع حاصل شد ولی تفاوت معنی داری با تراکم ۲۰ بوته در متر مربع نداشت. در نهایت برای کشت این گیاه در منطقه جیرفت آبیاری در زمانی که رطوبت خاک به FC%75 رسید و تراکم بین ۴۰-۲۰ بوته در متر مربع توصیه می شود.