مقاله تاثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی های زراعی ارقام گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی ملایم آخر فصل رشد بر ویژگی های زراعی ارقام گندم
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزای عملکرد
مقاله تنش خشکی
مقاله شاخص تحمل به خشکی
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قندی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی امیرهوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی در آغاز ظهور سنبله ها بر عملکرد و اجزای عملکرد ۸ رقم گندم، پژوهشی در سال ۱۳۸۷ در دو منطقه اصفهان و اردستان با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد که در آن دو تیمار آبیاری معمول و تنش خشکی آخر فصل عامل اصلی، و ۸ رقم گندم عامل فرعی را تشکیل دادند. در منطقه اصفهان و در شرایط رطوبت کافی، لاین امیدبخش SW-82-9 و رقم پیشتاز به ترتیب با عملکردهای ۱۰۵۰۰ و ۱۰۶۳۰ کیلوگرم در هکتار به طور معنی دار عملکرد بیش تری نسبت به سایر ارقام تولید نمودند، اما در شرایط تنش خشکی به ترتیب ۸ و ۱۴٫۹ درصد افت عملکرد داشتند. افت عملکرد لاین امیدبخشSW-82-9  و رقم پیشتاز در شرایط تنش خشکی در منطقه اردستان به ترتیب معادل ۱۶٫۳ و ۱۵٫۸ درصد بود. در شرایط تنش خشکی در دو منطقه اصفهان و اردستان، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت لاین امیدبخش SW-82-9 به ترتیب برابر بود با (۳۳٫۸ و ۲۸٫۳) و (۰٫۴۹ و ۰٫۴۴). شاخص تحمل به تنش در منطقه اصفهان دامنه ای از ۱٫۳۴-۰٫۷۱ و در منطقه اردستان دامنه ای از ۱٫۲۲-۰٫۵۶ داشت. با توجه به نتایج هر سه شاخص، تحمل به تنش، شاخص میانگین تولید و میانگین هندسی عملکرد، لاین امیدبخش SW-82-9 در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد، میتواند عملکرد مشابه رقم پرمحصولی مثل پیشتاز داشته و بنابراین پتانسیل کشت در دو منطقه اصفهان و اردستان را دارا می باشد.