مقاله تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۷۳۵ تا ۷۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria recutita) در شرایط خوزستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله تنش خشکی
مقاله کامازولن
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهودی روزبه
جناب آقای / سرکار خانم: مکی زاده تفتی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد، فتوسنتز و عملکرد اسانس و درصد کامازولن سه رقم گیاه بابونه در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر در سال زراعی ۸۹- ۱۳۸۸ بر اساس طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. کرت اصلی شامل سطوح تنش خشکی شامل بدون تنش، تنش متوسط (۷۵ درصد ظرفیت زراعی مزرعه) و تنش شدید (۵۵ درصد ظرفیت زراعی مزرعه) و کرت فرعی شامل سه رقم بابونه (ارقام اصلاح شده پرسو و بودگلد و توده محلی شیراز) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر فتوسنتز، ارتفاع بوته، غلظت اسمولیت های سازگار، عملکرد گل خشک، اسانس و درصد کامازولن ارقام بابونه داشت. سطح خشکی متوسط در مقایسه با شاهد تاثیر معنی داری بر عملکرد اسانس ارقام بابونه نداشت. ارقام بودگلد و پرسو در بالاترین سطح تنش خشکی بیشترین عملکرد گل خشک (۱۲۳٫۴ و ۱۲۱ گرم در متر مربع)، عملکرد اسانس (۰٫۱۵۹ و ۰٫۱۶۳ گرم در متر مربع) و درصد کامازولن (۴٫۸۱ و ۵٫۷۱ درصد) را داشتند.