مقاله تاثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۱ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین هوازی در آب بر کیفیت زندگی و سطوح بتاآندورفین زنان باردار
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان باردار
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بتا آندورفین
مقاله تمرین در آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهپور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: همت فر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرمنش الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارداری با ایجاد تغییرات جسمانی و روانی خاص در زندگی زنان نه تنها می تواند درک آنان از کیفیت زندگی را متاثر سازد بلکه اجرای برخی از حرکات را برای انجام فعالیت های معمول زندگی مشکل می سازد. توصیه بر این است که زنان باردار باید به شرکت در برنامه های تمرین بدنی منظم با شدت مناسب، که نشان داده شده است که در طی بارداری موثر و ایمن هستند، تشویق گردند. این تحقیق بر آن بوده است که تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی در آب را بر کیفیت زندگی و سطوح بتا آندورفین زنان باردار بررسی نماید. برای این کار، ۲۴ زن باردار ۲۴ تا ۳۰ سال داوطلب به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. پس از تکمیل پرسشنامه کیفیت زندگی و خونگیری برای ارزیابی سطوح بتاآندورفین، گروه تجربی، تمرینات هوازی در آب را با شدت ۶۰ تا ۷۰ درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته انجام دادند. بررسی تغییرات هورمون بتاآندروفین در گروه تجربی، حاکی از افزایش معنادار ۴۹٫۰۳ درصدی بود. معیار کلی کیفیت زندگی در زنان باردار نیز بر اثر هشت هفته تمرینات در آب بطور معنی داری بهبود پیدا کرد (P=0.001). بنابراین، به نظر می رسد که استفاده از تمرینات در آب می تواند یکی از منابع در دسترس برای بانوان باشد تا با استفاده از آن بتوانند از یک کیفیت زندگی خوب و بهتر در طی دوران بارداری بهره مند شوند.