مقاله تاثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر تمرین مقاومتی و استقامتی بر پاسخ حاد آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندروژن ها
مقاله تمرین مقاومتی
مقاله سلامت
مقاله زنان مسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صورتی جابلو دنیا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده حسینی سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صیادپورزنجانی دلارام
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با افزایش سن زنان به تدریج سطح پایه آندروژن ها کاهش می یابد، که ممکن است سبب خستگی، کاهش قدرت عضلانی و تراکم استخوان شود. به همین منظور این تحقیق با هدف تاثیر تمرینات مقاومتی و استقامتی بر پاسخ های حاد آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات زنان مسن انجام شد.
روش بررسی: ۱۰ زن مسن با میانگین سن ۵۴٫۳۰±۳٫۷۴ سال و نمایه توده بدن ۲۴٫۸۸±۲٫۰۷ کیلوگرم مترمربع به طور تصادفی در یک جلسه تمرین مقاومتی، استقامتی و یک جلسه استراحت شرکت کردند. تمرین مقاومتی ۴۵ دقیقه، شامل: سه ست ۱۰ تکراری هشت حرکت وزنه تمرینی با ۸۰% یک تکرار بیشینه بود. تمرین استقامتی ۴۵ دقیقه فعالیت روی دوچرخه کارسنج با شدت ۷۰%-۶۰% حداکثر اکسیژن مصرفی بود. در جلسه استراحت (کنترل) ۴۵ دقیقه ای هیچ فعالیتی انجام نمی گرفت. از افراد قبل، بلافاصله و ۱۵ دقیقه بعد از تمرین و استراحت، نمونه گیری خونی گرفته شد و مقادیر آندروژن ها، کورتیزول و لاکتات سرم اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از روش اندازه گیری های تکراری در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: تغییرات درون گروهی سطوح افزایش یافته تستوسترون پس از مداخله یک جلسه تمرین مقاومتی و استقامتی معنی دار بود (P<0.05). نتایج نشان داد پس از مداخله یک جلسه تمرین مقاومتی سطح دهیدرواپی اندرسترون سولفات افزایش معنی دار یافت (P<0.05). در حالی که تغییرات درون گروهی مقادیر کورتیزول گروه ها معنی دار نبود (P<0.05).
نتیجه گیری: یک جلسه تمرین مقاومتی می تواند سطوح آندروژن ها را در زنان مسن افزایش دهد و از این نظر می تواند برای سلامت و تندرستی آن ها ضروری باشد.